Opprette feriemelding/autosvar

  1. Logg på webmailen for din epostkonto her: https://webmail.fastname.no
  2. Velg 'Innstillinger' øverst i høyre hjørne. 
  3. Velg 'Fraværsassistent'.
  4. Skriv inn meldingen du ønsker avsender skal motta i fraværsperioden, og angi startdato og sluttdato for perioden.
  5. Klikk 'Lagre'.
  • Merk at feltet "Aktiv" vil stå til 'Nei' dersom vi ikke befinner oss i perioden som du har angitt feriemeldingen skal gjelde for. Feriemelding aktiveres automatisk når perioden inntreffer. 
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse