Legge til e-postkonto i Outlook 2016 for Windows


Oppsett av ny e-postkonto

Følg stegene nedenfor for å sette opp din nye e-postadresse i Outlook 2016. Denne guiden tar utgangspunkt i et IMAP-oppsett. Vi anbefaler IMAP, spesielt når du skal bruke din e-postadresse på flere enheter.

» Les mer: Hva er forskjellen på POP og IMAP?

I Outlook 2016 er det tryggest å sette opp e-postkontoen fra kontrollpanelet i Windows.


1. Gå til «Kontrollpanel» i Windows. Ikke åpne Outlook ennå. Velg «Brukerkontoer».

2. Velg «Mail». (Pass på at Outlook fortsatt er uåpnet).

3. Velg «E-mail Accounts».

4. Velg «New».

5. Velg «Manual setup or additional server types».

6. Velg «POP or IMAP».

7. Skriv inn nedenforstående informasjon. E-postadresse og passord er det du har valgt i ditt kontrollpanel hos oss. Husk at brukernavn/»User Name» er hele din e-postadresse. Innkommende og utgående server er mail.fastname.no. Velg «Account Type» IMAP. Klikk deg inn på «More Settings» før du går videre.

8. Velg fanen «Outgoing Server». Markér «My outgoing server (SMTP) requires authentication».

9. Klikk på fanen «Advanced». Skriv INBOX i «Root folder path» (gjelder kun IMAP kontotype). Velg TLS i rullegardinlisten til «Use the following type of encrypted connection», både under «Incoming» og «Outgoing», slik det er på bildet nedenfor. Innkommende port skal være 143 og utgående 587. Klikk «OK» når du er ferdig.

10. Velg «Next», og Outlook vil koble til server for å sjekke innstillingene. Du får noen grønne haker når alt er i orden. Klikk «Close» til slutt.
OBS: Det kan hende Outlook spør om å bekrefte passordet ditt opptil flere ganger i denne dialogen. Skriv i så fall inn passordet og velg «Husk passord». Til slutt får du grønne haker.

 

11. Gratulerer! Din e-postadresse er satt opp, og du kan klikke «Finish» for å ta den i bruk.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse