Legge til e-postkonto i Office 365 for Windows

Start Outlook og fyll ut feltene slike guiden henviser til. 

1. Skriv inn e-postadressen.
2. Klikk på «Avanserte alternativer».
3. Huk på «La meg konfigurere kontoen manuelt».
4. Klikk «Koble til»

5. Velg «IMAP».

6. Skriv inn innkommende server: «mail.fastname.no».
7. Velg krypteringsmetode «STARTTLS».
8. Sett innkommende port til «143».
9. Skriv inn utgående server: «mail.fastname.no».
10. Velg krypteringsmetode «STARTTLS».
11. Sett utgående port til «587».
12. Klikk «Neste».

13. Skriv inn passordet tilknyttet e-posten.
14. Klikk «koble til».

15. Huk vekk «Konfigurer Outlook Mobile på telefonen også».
16. Klikk «Fullført».

17. Klikk «Fil».

18. Klikk «Kontoinnstillinger» og deretter «Kontoinnstillinger» igjen.

19. Marker kontoen og klikk «Endre».

20. I feltet for «Bane til rotmappe» skriv: INBOX
21. Klikk «Neste» og så klikk «Fullført».

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse