Legge til eget innhold i Kontrollpanelet

Du kan i utgangspunktet bare endre utseendet på Kontrollpanelet og handlekurven. Det er ikke adgang til å legge til egne seksjoner, produktbeskrivelser m.v.

Siden du kan legge til egen CSS har du imidlertid allikevel muligheten til å legge til innhold ved hjelp av pseudo-selectorer, f.eks. slik:

nav#shop-nav:before {
content"Hei verden";
}

Mer informasjon her:

https://css-tricks.com/css-content/

Dette fungerer i utgangspunktet godt for merknader, notiser o.l. Dersom du ønsker å gjøre større tilpasninger av f.eks. header og footer anbefaler vi at du heller benytter en iframe:

https://www.w3schools.com/tags/tag_iframe.asp

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse