Hva er stien til sendmail på Linux?

Stien til sendmail er: /usr/sbin/sendmail

Levert av Zendesk